Політика конфіденційності

Політика конфіденційності і згода на опрацювання даних

Конфіденційність Вашої персональної інформації важлива для компанії ТОВ «БЄЛНЕТ» (далі – ТОВ “БЄЛНЕТ” або Компанія). Тому ми розробили Політику конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика»), в якій викладено порядок збору, використання, розголошення, передачі та зберігання Вашої інформації. Просимо ознайомитись з методами захисту конфіденційності. ТОВ “БЄЛНЕТ” з великою повагою ставиться до персональної інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Сайт, а також тих, хто користується наданими Сайтом сервісами; в зв'язку з чим, Компанія прагне захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання сервісів Сайту кожному Користувачеві.

Політика визначає порядок обробки персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних користувачів сайту з метою захисту прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисту прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

Політика розміщена на сайті bel.net.ua у відкритому доступі і призначена для всіх Користувачів Сайту. Користуючись Сайтом, Користувач підтверджує, що ознайомився з цією політикою і повністю згоден з усіма її умовами.

Використовуючи Сайт і/або надаючи Компанії персональні дані, Користувач висловлює згоду на автоматизовану і неавтоматизовану обробку своїх персональних даних.

Володільцем та розпорядником персональних даних Користувачів Сайту є Товариство з обмеженою відповідальністю «БЄЛНЕТ».

Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Оператор персональних даних - ТОВ «БЄЛНЕТ».

Обробка персональних даних - будь-яка операція або низка операцій з персональними даними або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, такі як збирання, реєстрація, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передавання, розповсюдження чи надання іншим чином, упорядкування чи комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

Персональні дані — відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.
Сайт - сукупність розміщених у мережі інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором доменів, що включає, але не обмежується наступним доменним ім'ям bel.net.ua.

Суб’єкт персональних даних - фізична особа, персональні дані якої обробляються (далі - Користувач).

1. ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

1.1. Обробка персональних даних здійснюється на основі наступних принципів:

 • законності і справедливості;
 • обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей;
 • недопущення обробки персональних даних, несумісних з цілями збору персональних даних;
 • недопущення об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в цілях, несумісних між собою;
 • обробки тільки тих персональних даних, які відповідають цілям їх обробки;
 • відповідності змісту і обсягу оброблюваних персональних даних заявленим цілям обробки;
 • недопущення обробки персональних даних, надлишкових стосовно заявленим цілям їх обробки;
 • забезпечення точності, достатності та актуальності персональних даних по відношенню до цілей обробки персональних даних;
 • знищення або знеособлення персональних даних після досягнення цілей їх обробки або в разі втрати необхідності в досягненні цих цілей, при неможливості усунення Оператором допущених порушень персональних даних, якщо інше не передбачено законом.

2. ДАНІ, ЯКІ ЗБИРАЮТЬСЯ

2.1. Всі Користувачі можуть відвідувати сайт, не розголошуючи при цьому будь-які персональні дані. При цьому, ненадання Користувачем необхідної інформації, запитуваної у відповідних секціях введення інформації і в інших розділах сайту, може спричинити за собою неможливість надання Оператором Користувачеві певних послуг.

2.2. З метою надання послуг Користувачеві, а також в інших цілях, зазначених в Політиці, Оператор може запитувати такі дані про Користувача:

 • Ім'я
 • Прізвище
 • Адреса електронної пошти
 • Номер контактного телефону
 • Адреса місця проживання та/або місця надання послуг
 • Стать
 • Дата народження
 • Фотографія
 • Ідентифікатор користувача в соціальній мережі Facebook
 • Аккаунт у соціальній мережі Instagram


2.3. Користувач, використовуючи сайт, дає свою згоду на обробку зазначених даних. Користувач має право в будь-який час відкликати дану згоду, а також вимагати видалити/блокувати його персональні дані, направивши письмово повідомлення про відкликання за адресою info@bel.net.ua. В цьому випадку Компанія припиняє обробку і знищує персональні дані протягом 30 днів з моменту отримання відкликання. При цьому після видалення/блокування персональних даних користувача Оператор не надає йому більш послуги і не направляє розсилку. При цьому віддалені дані можуть зберігатися в системах третіх осіб: в кеш-пам'яті, пошукових системах, взаємопов'язаних проксі-серверах тощо.

2.4. Користувач має право змінити (оновити, доповнити) надані ним персональні дані або їх частину, направивши письмово повідомлення про зміни за адресою info@bel.net.ua.

2.5. Компанія не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої, законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання в скоєнні злочину або засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних.


3. НЕПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. При вході на сайт деяка неперсональна інформація (зокрема, тип браузера, кількість відвідувань, середня тривалість відвідування, відвідані сторінки та ін.) записується автоматично. Ця інформація використовується в цілях вдосконалення запиту, вмісту і функціональності сайту. Така інформація може бути в подальшому використана Оператором або передана третім особам.

3.2. На сайті використовуються файли Cookies - це невеликі файли, які тимчасово зберігаються на жорсткому диску, що дозволяють розпізнати комп'ютер користувача при подальших відвідинах сайту. Сайт використовує cookies виключно в цілях отримання інформації про використання сайту. Дані в файлах cookies анонімні і не містять персональних даних.

3.3. Ви можете знайти інформацію про те, як відключити файли cookie або змінити налаштування файлів cookie для браузера, перейшовши за наступними посиланнями:

Google Chrome: https://support.google.com/chr...
Firefox https: //support.mozilla.org/en ...
Internet Explorer: http: //windows.microsoft.com/e ...
Safari: http: //help.apple.com/safari/m ...

4. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

4.1. Вся отримана від користувачів інформація використовується виключно для надання Користувачу запитуваних послуг, а також для відповідей на запити Користувача, формування статистичних даних, обміну інформацією/новинами, реалізації відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України.

4.2. Здійснивши вхід на сайт через соціальну мережу Facebook, Користувач дає згоду на отримання від компанії розсилок рекламно-інформаційного характеру (акції, оповіщення про важливі події, інформація про оплату і платіжні документи та ін.). Користувач має право в будь-який час відкликати дану згоду, надіславши письмово повідомлення про відкликання за адресою info@bel.net.ua.

4.3. Розсилки надходять у вигляді електронного листа на адресу, вказану Користувачем на сайті.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Компанія має право здійснювати Обробку персональних даних - тобто будь-які дії (операції) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

5.2. Обробка і зберігання наданих персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів Сайту. Надані персональні дані обробляються і можуть зберігатись в Базі персональних даних чи окремій таблиці Бази даних Сайту.

5.3. Обробка персональних даних користувача здійснюється без обмеження терміну (до моменту припинення діяльності оператора персональних даних), будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.4. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Компанія не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб'єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Компанія розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід'ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Компанії.

6.2. Не є порушенням конфіденційності персональних даних розкриття інформації про персональні дані користувачів, якщо це є доцільним для виконання умов і положень діяльності Компанії чи користувачів, а також для їх захисту. Окрім того, у випадку реорганізації, злиття чи продажу часток у статутному капіталі Компанія має право передавати частково чи повністю персональні дані, які збираються, відповідній третій стороні.

6.3. Не є порушенням конфіденційності персональних даних надання Компанією інформації третім особам, що діють на підставі договору для виконання зобов'язань перед Користувачем.

6.4. При використанні користувачем сервісів, на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Компанія застосовує необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

7.2. Компанія разом з Користувачем застосовує всі необхідні заходи щодо запобігання виникнення збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.

7.3. При втраті або розголошення персональних даних Компанія інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

7.4.. Якщо Користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені сервіси отримували доступ до його персональних даних, Користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

7.5. Сайт не призначений для неповнолітніх користувачів. Компанія дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв'язку з чим, зі свого боку, звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використання тих чи інших сервісів Сайту.

7.6. На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв'язку з чим, Компанія рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб-сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.


7.7. Відомості про активність (трафік) на Сайті користувачів, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Компанія жодним чином або способом не порушує таємницю «активності» користувача при використанні останнім сервісів Сайту.


7.8. Компанія використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Компанія не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Компанії.


7.9. Компанія забезпечує застосування всіх відповідних зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

7.10. Компанія надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Компанії.

7.11. Поширення персональних даних без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

7.12. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

7.13. Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім'я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

7.14. При втраті або розголошення персональних даних Компанія невідкладно інформує про це Користувача.

8. ЗМІНА ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ

8.1. Компанія має право вносити зміни в цю Політику на свій розсуд і без попереднього повідомлення Користувача сайту. Тому Користувачеві сайту рекомендується при наступному відвідуванні сайту повторно перечитати умови і звернути увагу на можливі зміни або поправки. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Компанія рекомендує користуватися Сайтом особам, які досягли 18 років. Відповідальність за дії неповнолітніх, включаючи придбання ними послуг Оператора, несуть їх законні представники.

9.2. Компанія не перевіряє достовірність персональних даних, наданих користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю, і виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються у формі реєстрації, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.


9.3. Ця Політика може бути застосована тільки до інформації, що обробляється в ході використання сервісів сайту. Компанія не контролює і не несе відповідальність за обробку інформації сайтами третіх осіб, на які Користувач може перейти за посиланнями, які доступні на сайті.


9.4. Контент сайту не може бути використаний, зокрема скопійований, опублікований, відтворений, перероблений, поширений, проданий або використаний в інший спосіб частинами або повністю без згоди ТОВ “БЄЛНЕТ”.


9.5. Компанія не несе відповідальності за втрату даних внаслідок дій третіх осіб, в тому числі хостинг-провайдера Компанії, помилок програмного забезпечення, ненадійності каналів зв'язку, а також незаконних дій хакерів та інших зловмисників. У разі виявлення втрати призначених для користувача даних Компанія зобов'язується повідомити користувачів, а також докласти всіх можливих зусиль для зменшення негативних наслідків для користувачів та ідентифікації відповідальних.


9.6. Недійсність окремих норм цієї Політики конфіденційності, якщо таке буде визнано рішенням суду або іншого уповноваженого державного органу, не означає її недійсності в цілому.


9.7. Всі можливі спори підлягають вирішенню відповідно до законодавства України за місцем реєстрації Компанії. Перед зверненням до суду Користувач повинен дотримати обов'язковий досудовий порядок і направити Компанії відповідну претензію в письмовому вигляді. Термін відповіді на претензію складає 30 (тридцять) календарних днів.

10. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «БЄЛНЕТ»
Адреса: 67602, Одеська обл., м. Біляївка, вул. Нижня, 1а
Код ЄДРПОУ 34421759
Контактний телефон: (048) 705-45-57
е-mаіі: info@bel.net.ua.
технічні питання: support@bel.net.ua

Директор ТОВ «БЄЛНЕТ»
Березняков Д.В.

Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» вільно, своєю волею і в своєму інтересі підтверджую, що використання сайту bel.net.ua і його сервісів означає вираз моєї безумовної згоди на обробку моїх персональних даних Товариством з обмеженою відповідальністю «БЄЛНЕТ» (Оператор персональних даних).

Я поінформований (а), що під обробкою персональних даних розуміється:

 • будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними;
 • збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, блокування, видалення;
 • передачу, в випадках передбачених політикою конфіденційності, розміщеної на сайті bel.net.ua, а також здійснення будь-яких інших дій з моїми персональними даними, передбачених чинним законодавством України.


Ця Згода видана мною на обробку наступних персональних даних:

 • Ім'я
 • Прізвище
 • Адреса електронної пошти
 • Номер контактного телефону
 • Адреса місця проживання та/або місця надання послуг
 • Стать
 • Дата народження
 • Фотографія
 • Ідентифікатор користувача в соціальній мережі Facebook
 • Аккаунт у соціальній мережі Instagram


Я підтверджую, що Оператор персональних даних має право використовувати мої дані в цілях, визначених Політикою конфіденційності та іншими документами, що визначають порядок роботи з персональними даними, а також для виконання цивільних та інших договорів, аналізу купівельної поведінки і поліпшення якості товарів і послуг, для надання мені інформації комерційного та інформаційного характеру через будь-які канали зв'язку, в тому числі поштою, смс, електронною поштою, телефоном та ін.

Підтверджую, що ознайомлений (а) з положеннями Закону України «Про захист персональних даних», права і обов'язки у сфері захисту персональних даних мені зрозумілі.

Ця згода діє до моменту її відкликання шляхом направлення відповідного повідомлення на адресу: info@bel.net.ua.